Druhy úvěrů

Úvěr je možné charakterizovat jako časově omezené půjčení peněz za úplatu, tj. úrok. Peníze půjčuje věřitel (banka nebo nebankovní společnost). Povinností dlužníka je půjčené peníze vrátit spolu s úroky.

Podle předmětu, na který jsou peníze půjčované, se úvěry dělí na účelové a bezúčelové. Podle zajištění se dělí na zabezpečené a nezabezpečené. Dalším kritériem při dělení úvěrů je lhůta jejich splatnosti, podle níž lze úvěry rozdělit na:

 • krátkodobé - s lhůtou splatnosti do 1 roku včetně,
 • střednědobé - s lhůtou splatnosti do 4-5 let,
 • dlouhodobé - s lhůtou splatnosti nad 5 let.

Každý úvěr se dá charakterizovat kombinací výše uvedených rozdělení. Například hypoteční úvěr je dlouhodobý účelový úvěr zajištěný nemovitostí. Půjčka může být krátkodobý bezúčelové úvěr bez zajištění, ale také střednědobý účelový úvěr se zajištěním, například ručitelem.

Doplňkovými třídícími znaky úvěru jsou:

 • měna, ve které je úvěr poskytován,
 • metoda čerpání úvěru (jednorázový, revolvingový úvěr),
 • metoda splácení úvěru (úvěry splatné jednorázově a postupně).


Krátkodobé a střednědobé úvěry
Krátkodobé úvěry jsou úvěry splatné do 1 roku. Většinou slouží pro krytí krátkodobého nedostatku peněz nebo nákup zboží. Střednědobé úvěry, splatné do 4 až 5 let, se využívají na nákup zboží nebo movitého majetku.

Ke krátkodobým a střednědobým úvěrům patří zejména:

 • kontokorentní úvěr a povolené přečerpání,
 • kreditní karta,
 • spotřební úvěr, půjčka,
 • splátkový úvěr,
 • směnečné úvěry.


Dlouhodobé úvěry
Dlouhodobé úvěry jsou úvěry se splatností vyšší než 5 let. Slouží k financování nemovitostí (hypotéční úvěry) nebo dlouhodobějšího majetku (účelové úvěry na auta, bydlení, rekonstrukce a pod.). Mezi dlouhodobé úvěry patří i bezúčelové úvěry zajištěné nemovitostmi (americké hypotéky) nebo úvěry zajištěné ručitelem, pokud je jejich splatnost vyšší než 5 let.